Voorbeeld 5Voorbeeld 1Voorbeeld 2Voorbeeld 3Voorbeeld 4

Royal Ship staat voor royale, ‘koninklijke’ en professionele hulp op het water, met een elektrische werkboot voor diverse diensten.

Waterwegenwacht

Waterwegenwacht

Mocht u op het water problemen krijgen met uw pleziervaartuig, dan is Royal Ship snel ter plekke. Om klein onderhoud te verrichten, startproblemen op te lossen, of u terzijde te staan met het hozen en lichten van uw boot.

Reiniging

Vaak hebben grote woonarken hoge ramen, die niet zo makkelijk schoon te houden zijn. Royal Ship helpt hier een handje – en lapt uw ramen en gevel op vakkundige wijze. U kunt weer door frisse ramen naar buiten kijken!

Film & TV

Bij Film & TV opnames kunnen wij ondersteuning bieden op het water. Dankzij het elektrische werkschip is dat zonder storend motorgeluid.

Transport

Wilt u in de winter hout voor uw open haard, of wat voor andere goederen dan ook aangeleverd hebben op uw woonboot of –ark? Royal Ship levert uw vrachtje aan huis over het water.