Hozen van een boot

We hozen uw boot met een elektrische pomp, afhankelijk van het type boot hozen we verontreinigd water in een van de ballasttanks van de werkboot.